Portadas agendas “Quaderns dels Botonets”

Impresión con tinta metálica sobre catón reciclado de 650 g distintos colores.